Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Yhdistystoiminta
Yhdistyksemme toiminta on ammattiaatteellista. Toimintamme tulee kohottaa sähkö- ja telealan teknikoiden ja insinöörien arvostusta, ammattitaitoa ja vaikutusmahdollisuuksia.
Kehitetään yhteistoimintaa alueellamme toimivien, toimintamme kannalta tärkeiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa.
Yhdistyksemme toiminnasta tiedotetaan myös alamme oppilaille eri asteiden oppilaitoksissa.

Jäsenistö
Jäsenistömme velvoitteena on edistää ammattiaatettamme ja hankkia uusia toimivia jäseniä yhdistyksemme piiriin.
Jäsenhankintamme tavoitteena on saada kaikki alueemme sähkö- ja telealan teknikot ja insinöörit liittymään yhdistykseemme.
Jäsenistölle tiedottaminen hoidetaan jäsenkirjeiden ja nettisivujen avulla.

Talous
Yhdistyksemme taloutta hoidetaan niin, että yhdistyksemme varallisuus säilyy ja paranee.
Yhdistyksen rahankäyttö tulee suunnitella siten, että on riittävästi käyttövaraa verojen ja muiden laskujen maksua varten.
Yhdistyksemme tulevien maksujen tilinä tulee käyttää Osuuspankin tiliä FI77 5741 4020 0746 67, jotta varainhoitajamme pystyy mahdollisimman nopeasti seuraamaan maksujen saapumisen tilillemme.
Vuoden aikana pyrimme antamaan lahjoituksen lasten, nuorten tai sairaiden hyväksi.

Jäsentoiminta
Yhdistys pyrkii järjestämään koulutusta ja esittelyjä alamme uusista määräyksistä, tuotteista ja järjestelmistä sekä järjestämään tutustumiskäyntejä alan teollisuuteen.
Yhdistyksen kotisivujen sisältöä kehitetään ja pidetään ajan tasalla.
Erilaisten, sähköalaan läheisesti liittyvien, teemallisten tilaisuuksien järjestämistä käynnistellään. Etenkin työelämässä olevien jäsenien kiinnostusta yhdistyksemme toimintaan pyritään tällä tavoin kasvattamaan.
Koulutusmatka pyritään toteuttamaan kohtuuhintaisena kotimaassa.
Roikkatalkoot messutapahtumissa pyritään järjestämään entisen mallin mukaisesti.
Pikkujoulu ja syysretkeilypäivät kuuluvat tulevankin vuoden ohjelmaan. Syysretkeilypäivien järjestelyvuoro on Kainuun yhdistyksellä.
Majamme Sähkösyöte on jäsenistömme käytössä läpi vuoden ja niinä aikoina kun majaa ei jäsenistömme käytä, voidaan sitä vuokrata ulkopuolisille majan kiinteiden kulujen peittämiseksi. Tavoitteena on myös edelleen kehittää majaa ja sen käyttöä jäsenistön haluamalla tavalla. Kunnossapitoa ja korjauksia varten järjestetään talkoita ja huoltokäyntejä.
Yhdistyksemme jäsenten puolisot voivat osallistua toimintaamme.

Vuoden 2017 Hallitus
Hyväksytty Yhdistyksen syyskokouksessa 20.11. 2017