Arkisto

SUOMEN SÄHKÖTEKNIKKOJEN LIITTO RY
YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS 26.5.2012
Ylimääräinen Liittokokous pidettiin 26.5 Hotelli Arthurissa Helsingissä. Kokous oli sääntöjen mukainen toinen käsittely, jossa päätettiin Liiton purkamisesta.

KOKOUKSEN JULKILAUSUMA
Suomen Sähköteknikkojen Liitto ry on purettu. Purkamispäätös tehtiin Helsingissä Hotelli Arthurissa pidetyssä toisessa purkamista käsittelevässä liittokokouksessa 26.5.2012. Paikallisyhdistykset jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Sähköteknikkojen ammatillista edunvalvontaa jatkaa Sähköinsinööriliitto ry:n (SIL)Teknikko-osasto. Sähköteknikkojen paikallisyhdistysten asemasta SIL:n organisaatiossa käydään neuvotteluja. Liittokokous kehottaa kaikkia sähköteknikkoja liittymään Sähköinsinööriliiton ja sen Teknikko-osaston jäseneksi. Sähköinsinööriliitossa yhdessä sähköinsinöörien ja sähköinsinööri amk:n kanssa turvaamme sähköalan koulutettujen henkilöiden ammatillisen kehityksen ja lakisääteisten oikeuksien ylläpidon kehittyvässä yhteiskunnassa.

* * *

Tämän johdosta Yhdistyksemme säännöt on muutettu vuosikokouksessa 20.3.2013, ja muutokset reikisteröity pat. ja rek. hallituksessa 23.10.2013
Katso uudet säännöt.